Služby

 • Rodinné domy na klíč – zděné domy, dřevostavby, montované
 • Rekonstrukce domů a bytů – celková rekonstrukce i opravy částí
 • Průmyslové stavby – skladové a administrační objekty, manipulační plochy, údržba a rekonstrukce
 • Inženýring – technický dozor investora, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, zajištění stavebního povolení
 • Půdní vestavby – kompletní rekonstrukce střešních plášťů, schodiště, podlahové konstrukce a střešní okna
 • Zateplování fasád – systém Etics (kontaktní zateplovací systém, provětrávané fasády, klempířské prvky a opravy fasád
 • Oplocení – drátěné, zděné, montované
 • Venkovní úpravy – příjezdové a přístupové komunikace, parkoviště zpevněné plochy, chodníky a zahradní úpravy
 • Inženýrské sítě – domovní a bytové přípojky, přeložky silnoproudých a slaboproudých rozvodů, přípojky kanalizace, vody a plynu
 • Revitalizace bytových domů – sanace, zábradlí, izolace, výměna oken a zateplení
 • Technické zařízení budov – elektroinstalace, ZTI, ÚT, VZT, plyn a datové rozvody
 • Údržba – běžná údržba a odstranění havarijních stavů